Клъстер за достъпен туризъм
ПДФ Печат Е-мейл

Клъстер за достъпен туризъм“ (КДТ)

Представяне:

Сдружение „Клъстер за достъпен туризъм“ (КДТ) е млада неправителствена организация, която обединява фирми, организации с нестопанска цел и физически лица. КДТ е първата организация в България и първият Клъстер в световен мащаб, развиващ насоката „Достъпен туризъм” (ДТ). Като член на Европейската мрежа за достъпен туризъм ЕNAT (European Network for Accessible Tourism), цели да популяризира и да обедини фирми, организации и институции в тази перспективна и иновативна област.


Достъпен туризъм:

Достъпният туризъм (ДТ) се отнася до изграждане на достъпна среда и услуги за хора със специфични нужди и увеличаване на възможностите им за избор на почивка и развлечения. Потребителите на ДТ са широк кръг от хора, нуждаещи се от различен тип допълнителни услуги, съобразени с техни трайни увреждания, прогресивни, временни или хронични заболявания, както и техните семейства и придружители. Ползите от достъпността са много големи също така и за млади родители с бебешки колички и малки деца, за възрастни, трудно подвижни хора, както и за пътуващи с много багаж.

Цели:

Да превърнем България в по-популярна туристическа дестинация за клиентите на ДТ, като повишим нивото на достъпност на услугите, средата и информацията за хората със специфични нужди. Главната ни цел е да изградим силна и устойчива структура, която развива този тип туризъм в България и в резултат привлича все повече крайни потребители. Това ще донесе социални ползи на хората със специфични нужди и в същото време ще допринесе за успеха на нашите членовете.

Мисия:

Туризмът в България - в синхрон с европейските и световни социални ценности за хората със специфични нужди, по този начин развивайки своята конкурентност.
България:
България разполага с чудесни разнообразни природни, културни и исторически дадености, които благоприятстват развитието на достъпния туризъм и затова ние виждаме голям потенциал за развитие на този неизползван ресурс.

Основни настоящи дейности:

Дейността ни е фокусирана върху популяризирането и развитието на достъпността в туризма като неизползван потенциал на туристическия продукт в България с бранд “България за всички”. Идеите, за чието реализиране основно работим в момента, са:

  • Провеждане на „България за всички” - международен голф турнир, отворен за хора с увреждания - Май 2013 година.
  • Разработване на туристически пакети:
- лагери за деца, включително и за деца с увреждания, които ще включват конна езда, грижа за животни, запознаване с българската народна музика и обичаи и т.н.
- за възрастни хора, хора с не много тежки увреждания и хора с хронични заболявания, които ще включват рехабилитационни и спа процедури, запознаване с българската национална музика, традиции, кулинария и история и т.н.
- за VIP туристи, които ще включват индивидуални услуги по заявка на клиента, съобразно неговите предпочитания. Тези услуги могат да комбинират различни видове туризъм и забавления ( спа, културен, кулинарен, морски, религиозен, селски, природен, голф, ловен, свързан с нощния живот и др.).

В момента изпълняваме и европейски проект по ОП „Конкурентоспособност” по схемата за подкрепа развитието на клъстерите в България, който беше одобрен и класиран на първо място.


Отворени сме за сътрудничество, обмяна на опит, съвместни проекти и размяна на туристи!